edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar

Reference number
Coordinator BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration June 2012 - January 2014
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Projektet hade kortfattat ett syfte; att skapa förutsättningar för att ett nybildat bolag skulle lyckas med sin marknadsintroduktion. Projektet hade tre huvudmål: - Vidareutveckling av sprutbetongssimulator till marknadsfärdig produkt. - Valideringsstudie för att bevisa och underbygga produktens nytta. - Bildande av bolag och kommersialisering av produkt. Syftet och målen är uppnådda då sprutbetongssimulatorn har introducerats på marknaden, nyttan av produkten har bevisats i valideringsstudien och Edvirt AB har sålt sina första enheter i Sverige och utomlands.

Results and expected effects

Bolaget Edvirt AB har överträffat sina förväntningar gällande effekten av sin produkt och försäljning. Detta är resultatet av hårt arbete under introduktionsåret 2013 och hjälp från olika aktörer som deltog i Vinnovaprojektet samt finansiellt stöd i samband med projektet. Edvirt AB har nu en bra grund att stå på inför fortsatt arbete under 2014 och framåt.

Approach and implementation

Vinnovaprojeket följde till stor del den plan som lades fram i samband med ansökan. Vissa etapper och delmål har modifierats, en hel del aktiviteter har tagit längre tid än förväntat och erfordrat mer arbete, men i det stora hela är projektet väldigt lyckat och väl genomfört av alla inblandade.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.