edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar

Reference number
Coordinator BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB. Sollentuna
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Syfte och mål var att skapa underlag för ansökan till utvecklingsbidraget. Så har skett genom utredning av ägarstruktur samt immateriella tillgångar som uppstår vid bolagisering. Affärsplan upprättades innehållande analyser av kundbehov, marknad, konkurrenssituation, möjliga affärsmodeller samt intäkts- och kostnadsanalys. Dessa har utförts genom att bl.a. besöka industriaktörer i Sverige och övriga Europa. Likaså har simulatorns patenterbarhet utretts samt efterlevande av lagar och regelverk.

Results and expected effects

Genom de i affärsplanen genomförda analyserna har en klar bild av simulatorns marknadspotential utvecklats. Likaså har en strategi för kontroll av immatriella tillgångar samt skydd mot framtida konkurrens arbetats fram. Slutligen har även en organisatorisk struktur tagits fram och styrelse tillsats inför bolagisering av dotterbolaget edvirt, vilken förhoppningsvis kommer att befrämjas genom Bygginnovationens utvecklingsbidrag.

Approach and implementation

Demonstrationer för och intervjuer med potentiella kunder i bl.a. London, Kiruna, Alpbach och älvkarleby kopplat med undersökningar av sekundär har genererat starkt bakgrundsmaterial och möjliggjort fördjupade analyser av marknad, konkurrenssituation, möjliga affärsmodeller m.m, vilket i sin tur även klargjort kompetensbehovet vid upprättande av en organisatorisk struktur samt tillsättande av styrelse.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.