E!10635, Eurostars, SUBERB, Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes, ATROGI AB, SU

Reference number 2016-03680
Coordinator ATROGI AB
Funding from Vinnova SEK 4 999 877
Project duration September 2016 - August 2019
Status Ongoing
Venture Eurostars

Purpose and goal

Med över 400 miljoner människor i världen diagnostiserade med typ II diabetes så finns ett mycket stort behov av förbättrade behandlingsmetoder. Vårt mål är att ta fram nya substanser som sänker blodsockerhalten och utveckla dessa till en preCD. Vi vill också gå in i ett samarbete med ett läkemedelsbolag.

Expected results and effects

Vi har uppnått mycket uppmuntrade resultat som visar att vi kan utveckla ligander som genom en nyupptäckt signalväg, oberoende av insulin, stimulerar upptag av glukos i perifera vävnader. Våra föreningar kan drastiskt reducera blodsockerhalten i djurmodeller för diabetes. I detta projekt kommer vi att optimera våra substanser och prenominera en klinisk kandidat (preCD) som kan tas vidare till kliniska studier och slutligen nå den stora diabetesmarknaden.

Planned approach and implementation

Nya föreningar kommer att designas, syntetiseras och utvärderas i flera in vitro-system. Intressanta föreningar kommer att väljas ut för in vivo försök och djupgående mekanistiska studier för att återföra värdefull kunskap till programmet. En preCD kommer att väljas via en iterativ process. Projektet är ett samarbete mellan Atrogi AB, ett R&D baserat SME (sverige), Stockholm Universitet (sverige) the Latvian Institute of Organic Synthesis (Lettland) och Maastricht University (Nederländerna).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.