e-Tjänster för ungdomsdialog, kulturintegration och entreprenörskap

Reference number 2010-02454
Coordinator Södertälje kommun
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration October 2010 - March 2011
Status Completed

Purpose and goal

Från Utanförskap till Innanförskap med stöd av innovativ IT-användning ledande till kompetensutveckling, kulturintegration, utveckling av ungdomsdialog, tjänsteutveckling, interaktion och entreprenöriella nätverk. En dialog mellan de svenska och irakiska ungdomarna har börjat utvecklas samt en förståelse för befintliga problem och hur man kan hantera dem med hjälp av nya digitala tjänster och sociala medier tjänster

Results and expected effects

Uppbyggnad av en virtuell mötesplats pågår i samverkan med ISSI-projektet för att fortsätta den dialog som påbörjats mellan de svenska och irakiska ungdomarna som deltog i de två avslutande mixade workshoparna samt för att utveckla ideer för e-tjänster för ungdomsdialog mellan svenska ungdomar och invandrare samt kulturutbyte mellan ungdomar. Koncept för ett Mentor - Mentor nätverk för utveckling av e-tjänster för ett tryggare och öppnare samhälle. Utveckling av ansökan för e-tjänsteutveckling

Approach and implementation

Förstudien inleddes med utveckling av handlingsplan som reviderades successivt i nära samspel med deltagande ungdomar. Fyra workshopar mot målgrupperna irakiska ungdomar och svenska ungdomar genomfördes. Den romska gruppen kunde ej bildas. Vi började med att fokusera en grupp i taget för att få grepp om problembilden från deras perspektiv och för att få igång en dialog internt i gruppen och med projektgruppen och sedan vidgades detta till att mixa grupperna i de två avslutande workshoparna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.