DUFIWOOD

Reference number 2012-03293
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Ett EU-projekt med deltagare från olika länder i Europa med möjlighet att exponera brandskyddat trä för olika klimatförhållanden och jämföra dessa resultat med accelererad åldring.

Results and expected effects

Målet är att öka träanvändning då arkitekter och byggare afterfrågar trä som fasadmaterial men brandkraven inte klaras av obehandlat trä.

Approach and implementation

Projektledaren har haft mail- och telefonkontakt med projektdeltagarna i Europa för att utarbeta projektansökan till EU. Projektledaren har haft ett möte med EU-supportkontoret för att gå igenom ansökan. EU-supportkontoret har lämnat synpukter på slutversion av ansökan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.