tellus/u

Reference number 2017-01158
Coordinator NY COLLECTIVE JKPG AB
Funding from Vinnova SEK 252 000
Project duration April 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - utveckla och testa

Purpose and goal

Målet med tellus/u är att företag på ett aktiv sätt ska kunna arbeta med hållbarhetsfrågor inom det egna företaget och samtidigt involvera sina anställda. Spelet bygger på att personalen samlar poäng för goda vanor. Dessa goda vanor gör att företagets personal minskar sina koldioxidutsläpp, vilket leder till en minskad påfrestning för klimatet. Samtidigt kan företaget skapa en gemensam värdegrund gällande hållbarhetsfrågor.

Expected results and effects

Med tellus/u vill vi skapa goda effekter för individen, företaget och planeten. Genom uppföljningsverktyg i spelet och en tillhörande enkät kan det spelande företaget se vad en spelomgång resulterar i på alla dessa nivåer. Företaget får svar på förändringen i deras anställdas inställning till hållbarhetsfrågor och den faktiska minskningen av CO2e utsläpp. När företagen investerar sina spelresultat i en hållbarhetsinsats skapas den dubbla effekten.

Planned approach and implementation

Projektets upplägg genomfördes som planerat. En digital spelplan har tagits fram för att kunna hantera flera spelande företag. Som planerat genomfördes även fyra pilotprojekt. Detta gav oss möjligheten att under projektets gång finjustera detaljerna och få en inblick i hur spelets mottags av både företag och företagens anställda. Under projektets gång har spelet utvecklats för att bättre möta de behov som finns hos tjänsteföretag, den primära målgruppen. En affärsplanen har utvecklats, vilket har skapat en struktur kring framtidsplanerna för tellus/u.

External links

Hemsida skapad för att förklara tjänsten och ge intresserade företag en bild av verktyget.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.