Drive Sweden

Reference number 2015-00565
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration April 2015 - January 2016
Status Completed

Purpose and goal

Organisationen och arbetssätt för kommande programfas är etablerad.

Results and expected effects

Organisationen och arbetssätt för kommande programfas är etablerad. Tack vare utfört informationsarbete så har dessutom Sveriges position runtom i världen redan stärkts, delvis pga att vi kunnat berätta om en stor, koordinerad svensk satsning.

Approach and implementation

Den interimistiska styrelsen har haft fyra ordinarie möten samt en heldags workshop tillsammans med Programkontoret, som också träffats separat vid ett flertal tillfällen.

External links

www.drivesweden.net

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.