Displaypanelcertifiering för fordonsindustrin

Reference number
Coordinator RISE Acreo AB - Netlab, Acreo Swedish ICT AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration June 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2015-06893-en
End-of-project report 2016-02567.pdf

Purpose and goal

Syfte Att utreda om det är möjligt att skapa en certifiering av bildskärmspaneler i bilar. Om detta är möjligt ska projektet leverera ett kravdokument med tillhörande mätmetoder och en beskrivning av certifieringssystemet där också prioriteringar om vilka krav som bör ingå initialt och vilka som bör utvecklas mera för att införas vid ett senare tillfälle. Mål Projektet kommer att leverera en komplett certifiering med kravnivåer och testmetoder, samt en roadmap för kommande uppdateringar av certifieringen.

Expected results and effects

Ett certifieringsdokument innehållande kravnivåer och mätmetoder för panelcertifiering för fordon har tagits fram. Dessutom har en roadmap för kommande krav utarbetats. En certifiering kommer att lanseras för display paneler i fordon. Det förväntas ge ökad lönsamhet för TCO Development, minskade kostnader för upphandling av paneler för fordonsindustrin och ökad visuell kvalitet som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Planned approach and implementation

Projektet har koordinerats av Acreo, med projektmöten varannan vecka huvudsakligen online. Kick-off möte organiserades på Volvo Cars i Göteborg. Mätningar och tekniskt arbetet har huvudsakligen genomförts på Acreo i Kista. Volvo Cars tillhandahöll bil och display paneler, samt var på besök för genomförande av mätningar under några dagar. Panelerna har även mäts och studerats på Acreo över en längre tid även efter besöket från Volvo. 90/5000 TCO Development har övervakat skrivandet av certifieringsdokumentet och roadmappen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.