Dimensioneringsmetodik för ultralätta kolfiberarmerade textila kompositer

Reference number
Coordinator Oxeon AB
Funding from Vinnova SEK 2 530 000
Project duration June 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målsättningen i det VINNOVA-finansierade projektet var utveckling av den dimensioneringsmetodik som skulle möjliggöra att Oxeons armeringsprodukter kunde kvalificeras i flygtillämpningar. För det behövdes modelleringsverktyg som kopplade hela kedjan från tillverkning, restspänningsanalys, pålagd mekanisk last till inverkan på resthållfastheten beroende på slagskador utvecklas. Den utvecklade dimensioneringsmetodiken har genererat de önskvärda effekterna då flera bolag inom flygindustrin redan startat utvärderingar av Oxeons armeringsprodukter.

Results and expected effects

Projektets resultat har genererat ett starkare intresse i, och ökad övertygelse hos ledande flygplanstillverkare i både Europa och USA att tunna fiberkompositarmeringar kan hjälpa flygindustrin att öka hållfastheten samt sänka vikten på deras produkter vilket är av stor vikt för att minska miljöbelastningen inom branschen. Utöver detta har Oxeon även breddat sitt erbjudande till kunder inom andra branscher genom att erbjuda simulering och optimering av kompositstrukturer.

Approach and implementation

Arbetspaketen för dimensioneringsmetodikutveckling samt tillverkning och provning genomfördes parallellt vilket gav en direkt koppling mellan modell och provning. En stor del av den data som ligger till grund för beräkningsmodellerna erhölls genom projektets provningsprogram. Stor vikt lades därför på att säkerställa att provmaterialen höll hög kvalitet. Detta medförde att blocket för tillverkning och kvalitetskontroll blev mer omfattande än vad som ursprungligen var tänkt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.