Digitaliseringens effekt på den framtida automatiserade och hållbara sjöfarten

Reference number 2017-01346
Coordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2017 - January 2018
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2017 (spring)

Purpose and goal

Projektet har kartlagt och funnit behov för en samverkansplattform för att driva innovation och utveckling inom sjöfarten. Från samverkansplattformen kan teknologier som Navigationsstöd, Autonom säkerhet, Fjärrstyrda/autonoma mätfarkoster samt att högre grad av automation och digitalisering skulle kunna hjälpa till att avlasta vägnätet på ett smart multimodalt sätt. Digitaliseringen kommer även att göra sjöfarten mer socioekonomiskt jämställt. För att främja allt detta behövs den identifierade samverkansplattformen som katalysator. Ett kluster av aktörer har skapats

Expected results and effects

Vi har hållit ett antal work shops och möten och på så sätt nått flera aktörer. Projektet har skapat ringar på vattnet och resultatet av detta har ganska sent i projektet börjat ge väldigt bra resultat och konsortiet har idag aktörer från varv till tillverkningsindustrin, samhällsfunktioner och akademier. Från små och medelstora företag till stora koncerner. Konsortiet har idag kompetensen att gå vidare till Steg 2 ansökan för att skapa ett unikt öppet ramverk och samverkansplattform som spänner från simulatorer, prototyper till fullskaliga test ombord på fartyg

Planned approach and implementation

Konsortiet har växt under projektets gång och kompetensen är nu tvärvetenskaplig, där med inte sagt att den är komplett eller stängd för fler aktörer. Konsortiet är öppen för fler aktörer och samarbeten. Projektet har inventerat/genomfört en omvärldsanalys och inte funnit motsvarande öppna initiativ. Vi anser att just den öppna modellen är en nationell styrka, främjar innovation och konkurrensfördel internationellt sett. Öppet innebär också sociotekniskt inkluderande. Inför en Steg 2 ansökan skall vi jobba för att finna fler aktörer, för att öka samverkan och innovation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.