Digitalisering av kommunal socialtjänst - forskning och utveckling

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Lund University Internet Institute, LUii
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration September 2016 - December 2016
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

Har bidragit till att utveckla det sociala arbetet med digitala verktyg och processer, i ett samarbete mellan Lunds universitets internetinstitut och Helsingborgs stad Forsknings- och utvecklingsenhet samt stadens socialförvaltning.

Expected results and effects

Projektet har fokuserat att ta fram förslag på hur det sociala arbetet kan utvecklas genom digitala verktyg och processer för ett bättre omhändertagande av behövande kommunmedborgare. Under 2016 har samarbetet resulterat i en projektplan för ett utvecklingsarbete som startade jan 2017. Förväntade effekter av projektet är utvecklande av befintliga och nya digitala metoder och verktyg som skall leda till en effektivare socialtjänst både avseende att möta den enskilde kommuninvånarens behov som ut ett arbetsmiljöperspektiv.

Planned approach and implementation

Projektet har varit ett samarbete mellan Internetinsitutet och Helsingborg stad. Det har skett genom regelbundna möten och deltagande i pågående projekt. Projektets söktes enskilt av forskaren Stefan Larsson men har bedrivits i samarbete med forskaren Lupita Svensson som beviljades motsvarande projektmedel. Detta har inneburit betydande synergieffekter då med avseende på vår kombination av kompetenser för verksamhetsområdet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.