Digitala Prototyper för Produktionsanpassad Design

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Funding from Vinnova SEK 5 950 000
Project duration April 2006 - June 2010
Status Completed