Digitala och fysiska lekmiljöer

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Visionen är att skapa en inkluderande, estetisk, interaktiv och magisk lekinfrastruktur i direkt anslutning till barnens bostäder som är ljus, skyddad och trygg. Målet är att inspireras av mekanismer i datorspel som engagerar barn vid utformandet av utomhusmiljöer vilket kan neutralisera de negativa effekter man sett av datorspelande. Den tekniska lösningen är en öppen, generisk och modulär IKT-plattform (Informations och kommunikationsteknik) vilket möjliggör för många olika företag att utveckla moduler som kan dra nytta av både spelplattformen och lekinfrastrukturen.

Results and expected effects

Vi har nu etablerat kontakt med aktörer i hela processkedjan vilket säkerställer att en IKT-plattform kan utvecklas, att en grön och hållbar lekinfrastruktur kan utformas och byggas. Vi kan uppnå de samhällsnyttiga målen genom att vi etablerat kontakt med målgrupper och representanter för testbäddar. Detta ser vi som centralt för att möta utmaningen hållbar stad då en förankring hos de boende säkerställer att målen samt starka och hållbara synergieffekter kan uppnås.

Approach and implementation

Precisering har gjorts av relevanta samhällsutmaningar, målgrupper, kontexter och behov genom omvärldsanalyser och fältstudier. Spelscenarion finns beskrivna där digital teknik kopplas till en IKT-plattform ´i molnet´. Fem delprototyper har utvecklats och demonstrerats publikt. En teknisk rapport finns färdigställd om mikroprocessorteknik såsom Arduino, olika typer av sensorer och output-tekniker. IKT-plattform utvecklas i dialog med HiQ AB. Visualiseringar har utformats som på ett konceptuellt sätt ger en bild av slutresultatet av Samverkansprojektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.