Digital plattform för hållbar konsumtion i kommuner

Reference number 2017-04239
Coordinator Swedish Development Group AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Purpose and goal

Målet var att utreda,specificera, designa samt utveckla och testa prototyp för en kommunversion av Deedster för Eskilstuna Kommun. Prototypen ska sedan godkännas och ligga till grund för utvecklingen av en skarp version för Eskilstunas invånare som kan lanseras i höst.

Expected results and effects

Prototyp 0.9 har tagits fram och godkänts med gott resultat. Prototyp i IOS och Android har också tagits fram och befinner sig i test för godkännande 4 maj. En pilotversion beräknas gå i test inom kommunen i större skala den14 maj. Den kommer sedan att användas som grund för för lansering till kommunens invånare under fjärde kvartalet 2018 och dessutom ligga till grund för andra kommuner som vill använda Deedster.

Planned approach and implementation

Kommunprototypen har tagits fram i två huvudsakliga workstreams: 1)Design och utformning av kunskapsdelen i appen Deedster i vilket kommunspecifikt innehåll ska ingå. 2)Framtagning av kommunspecifikt innehåll. Design och utformning har genomförts i två designsprintar och två utvecklingssprinter med SDG12 underleverantörer. Framtagning av innehåll har genomförts i nio olika temagrupper i Eskilstuna samt en projektgrupp. Åtta workshops har genomförts med temagrupperna åtföljda av två iterationer för feedback och rättning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.