Digital Mediebuss

Reference number
Coordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Region Östergötland/Regionbibliotek Östergötland
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2016 - December 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Region Östergötland arbetar för att öka den digitala delaktigheten. I förstudien har regionbiblioteket undersökt förutsättningarna för hur befintliga bokbussar i Motala och Norrköping kan utvecklas till digitala mediebussar och tillgänglighetsanpassas för identifierade målgrupper. Verksamhet har prövats praktiskt och underlag har tagits fram i samarbete med biblioteken i Norrköping och Motala, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Östergötland och Handikappföreningarna Östergötland.

Expected results and effects

En ny verksamhet som en mediebuss kräver tid och uthållighet för att nå nya målgrupper. Lokala kontakter och samarbeten är avgörande. Den kan vara ett verktyg för att nå ut med särskilda satsningar och särskild information lokalt eller regionalt eller komplettera eller ersätta fysiska platser för offentlig service. Förstudien har tydliggjort behovet av att se över hur placeringen av kommunbibliotekens fysiska lokaler idag svarar mot behovet av service och mötesplatser på längre sikt.

Planned approach and implementation

Bokbussarna vid stadsbiblioteket i Norrköping och Motala bibliotek har använts för att pröva arbetsmetoder, bemanning, samarbeten och utrustning för att nå målgrupperna barn/unga 7-17 år (teknikverkstad) respektive invandrarfamiljer med små barn (språk, läsande, digital delaktighet). Målgrupperna har nåtts. Erfarenheter och resultat har samlats i samarbete mellan projektets partners och sammanställts för att utgöra underlag för fördjupad studie och utvecklingsarbete.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.