DIDAMUS - affärsmodeller och marknadsintroduktion i Europa

Reference number 2013-01568
Coordinator AQWARY AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration June 2013 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt har syftat till att förbereda företaget för export genom att ta fram en plan, upparbeta kontakter, skydda uppfinningen och utveckla företagets processer och funktioner. Vad gäller punkterna ovan har vi till fullo uppfyllt syftet. Det finns nu en plan för de närmsta åren avseende vilka länder Aqwary ska expandera till. Vi har även en ansökan för patentskydd. Slutligen finns processer och funktioner för export framtagna i en första version med planlagt datum för ut-rullning.

Expected results and effects

De förväntade effekterna av detta projekt var att Aqwary skulle kunna börja sälja och exporera produkterna till minst ett annat EU land. Trots att produkten inte finns tillgänglig för leverans före Q2 2014 har vi redan har fått första beställningen ifrån ett land utanför Skandinavien. Därför upplever jag det säkert att hävda att vi har uppnått förväntade effekter.

Planned approach and implementation

Projektet innehöll fem utvecklingspaket med olika fokus. Dessa genomfördes på det stora hela enligt plan, även om viss om-planering fick göras. Tre avvikelser från vår ursprungliga planen är värda att kommentera. 1) Det var svårt att hinna resa så mycket som jag hade planerat. 2) Värdet av en prototyp är stort under möten med potentiella partners. Tid fick läggas på att tidigt ta fram en ´försäljnings prototyp´ 3) Vi hade underskattat tidsåtgången för att utveckla processer och stödfunktioner. Där blev vi tvingade att anställa en person på heltid för att kunna möta målen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.