Di2 Designmetodik i involvering

Reference number
Coordinator Nacka kommun - Dieselverkstaden
Funding from Vinnova SEK 230 000
Project duration June 2012 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Vinnova ger projekt Di2 stöd för att sprida kunskap om hur organisationer kan använda designmetodik vid utveckling av tjänster. Di2 valde att sprida kunskap genom att tillämpa metoden i involvering vid tjänsteutveckling. På påståendet ´Jag har blivit inspirerad att använda designmetodik i tjänsteutveckling.´ svarade 8 av 14 ´stämmer väl´. 1 av 14 svarade ´stämmer inte alls´.

Results and expected effects

Di2 samlade 13 mikroföretagare inom KKN, 8 offentliga tjänstemän, 1 politiker, 3 privatanställda tjänstemän och 1 intresseorganisation. Totalt 26 nyckelintressenter. Effekten är att nyckelintressenter kring tjänsten Dieselverkstadens Jobbscen träffat och lärt känna varandra, börjat utveckla förtroende för varandras avsikter. Intressenterna har skapat en första handlingsplan. Om det innebär att nyckelintressenterna kommer att tillämpa designmetodik vid tjänsteutveckling är för tidigt att säga.

Approach and implementation

Di2 följde planen bortsett från att vi fick besked från Vinnova först i början av augusti istället för i början av juni. Di2 skjuter därför upp spridningsseminariet från november till januari. Projektet hade budgeterat 222 timmar för processledning (pl). Pl har använt 240 fram till 121124. Styrgruppen har träffats enligt plan. Pl har hållit budget. Designmetodiken har hjälpt pl att skapa struktur för involveringen. 9 av 14 svarar ´stämmer väl´ på påståendet ´Arbetssättet skapade engagemang ´.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.