Detektion av defekter under ståltillverkning

Reference number 2017-02535
Coordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 970 000
Project duration August 2017 - May 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Purpose and goal

I genomförbarhetsstudien har demonstrationer i olika labb och industriella miljöer påvisat tydliga fördelar med IR-avbildning för upptäckt av defekter i stålprodukter, särskilt gällande sprickor som inte är synliga med konventionella bildkameror.Ett förslag till fortsatt utveckling har tagits fram, med syfte att dels införa IR-bildteknik i industriella stålproduktionssystem genom att bygga en robust IR-bildprototyp med tillhörande bildbehandlingsverktyg, dels undersöka avancerade polarimetriska IR-kameror för att ytterligare förbättra detektionsförmågan.

Expected results and effects

Genomförbarhetsstudien har: - m.h.a. framgångsrika laboratorieexperiment bekräftat de tydliga fördelarna med IR-bildbehandling för detektion av sprickor i heta produkter, - betonat de möjligheter som bildanalysverktyg erbjuder för att automatisera defektdetektering för processövervakning och kvalitetskontroll, - understrukit behovet av att utveckla kamerahus som är kompatibla med produktionsmiljöer. Nästa projektfas kommer att främja implementering av kvalitetskontroll på varma och kalla stålprodukter i olika produktionsprocesser.

Planned approach and implementation

- Varma produkter (stång från Ovako, plåt från SSAB): Detektering av sprickor visade sig vara relativt enkelt med konventionella IR-kameror. Goda kontraster erhölls både med MWIR- och LWIR-kameror. Bildbehandlingsverktyg kan ytterligare förbättra detektion av sprickor och möjliggöra automatisering. - Kalla produkter (plåt från SSAB med tryck eller oxider) Defekter kan detekteras genom att med MWIR- eller LWIR-kameror mäta skillnader i reflektans mellan områden med och utan defekter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.