Det värdiga livet på äldre dagar

Reference number
Coordinator INNORDICA DESIGN AB
Funding from Vinnova SEK 390 000
Project duration December 2012 - July 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att med hjälp av spetsanvändare både inom och utanför den direkta målgruppen, söka nya koncept kring hur livskvaliteten kan förstärkas för de äldre i samband med boendesituationen. I projektet genomfördes två pilotstudier, med inriktning på ljus och demens samt hemlik miljö. De två pilotstudierna gav kunskap som omsattes i ett business case för utveckling av äldreboenden senare i projektet.

Results and expected effects

Ett resultat av projektet var att det finns vinningar i att beakta ljussättning redan i planeringsstadiet då man ritar äldreboenden. På så sätt kan man utnyttja det naturliga ljuset i stor utsträckning, och blir inte så beroende av installationer och styrsystem. En förväntad effekt av projektet är att de deltagande kommunerna kommer göra mer specifika beställningar till sina arkitekter, för att få optimala förutsättningar för att tillhandahålla en stimulerande och bra livsmiljö för de boende.

Approach and implementation

Projektet genomfördes i enlighet med Hippels handbok. I arbetsgruppen ingick processledare, spetsanvändare, behovsägare och två studenter som genomförde sina examensarbeten i ljusdesign kring de två pilotcasen. Då projektet övergick i fasen för business case, förändrades projektgruppen till att involvera affärsutvecklare och yrkesverksam arkitekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.