Det omvända klassrummet

Reference number 2014-03629
Coordinator Eskilstuna Kommun - REKARNE GYMNASIET
Funding from Vinnova SEK 143 000
Project duration October 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

1. Skapa verktygslåda med pedagogiska hjälpmedel för att stödja lärare som arbetar med ´flipped classroom´; grunden för verktygslådan finns på plats2. Utvidga testet till att omfatta inte bara matematik utan även språk; uppfyllt3.Utvidga testet till grundskolans senare år, d.v.s. årskurs 7-9; uppfyllt4.Testa att i modellen med flipped classroom föra in professionellt producerat ´innehåll´ (d.v.s. läromedel), nya sätt att producera och distribuera (sälja) sådant innehåll; uppfyllt.5. Utarbeta stödmaterial till lärare för deras arbete med metodiken. Grunden är lagd

Results and expected effects

1. åtagande från minst tre gymnasieskolor att medverka i testmiljön under VT 2015 och en plan för ökning under testperioden. Uppfyllt - fem gy-skolor samt flera grundskolor med. 2. åtaganden från åtminstone ett läromedelsförlag att medverka. Uppfyllt 3. Beskrivning från SICS av teknisk miljö för testmiljön. Uppfyllt 4. En redogörelse för hur kommersiella rättighetsfrågor kommer att hanteras inom projektet. Uppfyllt 5. En beskrivning av hur stödmaterial för lärare kan tas fram. Uppfyllt 6. En beskrivning av hur effektutvärderingen ska genomföras och av vem. Uppfyllt

Approach and implementation

3 workshopar med ca 30 deltagare per gång. Lärare, skolledare och förlag deltog. Fyra frågor i fokus: hur välja ut vad som ska flippas? Hur skapa videor? Hur skapa formativa kortsvarsfrågor? Hur planera efterföljande lektion? Stort intresse och flera lärare som påbörjat den nya arbetsmetoden redan nu. Ytterligare tre skolhuvudmän engagerade redan nu. Stort intresse även vid sidan av workshoparna. En artikel publicerad och uppmärksamhet i två lokalradiostationer. Presentation av projektet för samtliga skolchefer i Region Skåne som resulterat i ytterligare deltagare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.