Designpraktik som innovationskatalysator

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Business & Design Lab
Funding from Vinnova SEK 760 768
Project duration December 2011 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte att sprida erfarenheterna från det föregående projektet har inte uppfyllts fullt, men erfarenheterna har förstärkt möjligheterna till framtida nyttiggörande. Målet att förfina processen har delvis uppfylls genom att erfarenheter från projektet är avgörande för fortsatt utveckling. Syftet att åstadkomma design-driven innovation har tydligt uppfyllts i tre av de fyra casen. Målet att implementera design-driven innovation har delvis uppfyllts i tre av casen. Målet att skapa ett utställningskoncept för erfarenhetsspridning har uppfyllts.

Results and expected effects

Vi har gjort viktiga erfarenheter som gör att vi nu kan ta ett nästa steg i utvecklingen av process för design-driven innovation. I den utvecklingen kommer vi att ta fasta på DPIs betoning av tydligare innovationscase och DMIPs betoning av aktiv coachning, behov av platser för design-driven innovation och erfarenheten att implementering tar tid. Vi har också utvecklat ett utställningskoncept som är väl underbyggt och användbart, både som metod för implementering, som plattform för erfarenhetsspridning och som upplevelsemässig kommentar till metoder, resultat och erfarenheter.

Approach and implementation

Samverkan mellan företag och designföretag fungerade väl. Däremot resulterade den utvecklade processen, med en stark betoning på innovationscase, men med en mindre aktiv betoning av arbete i företagen i förhållande till det föregående projektet, att implementeringsgraden inte blev lika hög som vi hade hoppats. Vi tror att ett mer aktivt coachningsarbete och en betoning av företagens mer aktiva medverkan i arbetet, samt en mer utsträckt process i tid för att gynna lärande, skulle ha lett till mer långtgående implementering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.