Design as brain-gain

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Funding from Vinnova SEK 260 000
Project duration September 2012 - February 2013
Status Completed

Purpose and goal

Att introducera design som begrepp för teknisk fysikstudenter och att koppla dem till mindre projekt i omgivande näringsliv. Måluppfyllelsen högre än vad som kunde förväntas i sökögonblicket för förstudien

Results and expected effects

ökade kontaktnät med näringslivet och total omdesign av fysiklaborationerna vid teknisk fysik kommer att innebära att studenter går ut från utbildningen med både kunskap om design och företagande och framför allt får en mer stimulerande och givande utbildning som gör dem till ännu bättre ingenjörer när de är verksamma efter examen

Approach and implementation

Genomfördes i en projektgrupp med nyckelpersoner för att få det hela att fungera i ´skolmiljö´. Nätverkande, studie- och företagsbesök och att projektgruppen som designprojekt valde den egna miljöns utveckling har tagit oss hästlängder framåt under de 5 månader projektet pågått.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.