Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke

Reference number
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94751, HMI Attributes & Concept
Funding from Vinnova SEK 7 028 000
Project duration April 2012 - July 2016
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2011-04447-en

Purpose and goal

För att minska den mentala belastningen på en bilförare kan information ges som en kombination av visuella, auditiva och haptiska signaler. Målet i projektet har varit att studera hur design av varningsljud och spatial placering av ljud påverkar bilkörningen, effektiviteten av säkerhetssystem och förarens förmåga att utföra sekundära uppgifter. Genomförda studier visar på hur spatial placering av ljud påverkar säkerhet, prestationer på körning och sekundäruppgifter. Metoder och strategier för design av förarstödjande och kundtillfredsställande ljud i bil har utvecklats.

Expected results and effects

Studierna i projektet har bekräftat att placering av ljud påverkar körprestation genom att dra uppmärksamhet till sig. Fördelar kan uppnås med väl vald placering av förarstödjande ljud och eftersom rent visuella signaler lätt kan missas av föraren är det att rekommendera att kombinera dem med ljud och/eller vibrationer. Projektet har också lagt grunden till metoder och strategier för design av förarstödjande ljud och en ljudutvecklingsprocess som beaktar aspekter gällande HMI, teknik och varumärke.

Planned approach and implementation

Projektet har inkluderat ett flertal experimentella studier genomförda i labmiljö, i simulerad bilmiljö och i verklig bil, samt studier där man mött kunder på deras hemmamarknader. Det hade varit intressant att vidare studera effekterna av 3D-ljud i en verklig kontext.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.