DEPEND - Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd

Reference number
Coordinator Scania CV Aktiebolag - REVM - Vehicle Management Controls
Funding from Vinnova SEK 4 700 000
Project duration September 2010 - December 2014
Status Completed
Venture Transport Efficiency

Purpose and goal

Projektets syfte var att skapa en utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd genom att kombinera verktyg och modeller för utvärdering av förarbeteende (körsimulatorer, fältförsök, intervjuer, fokusgrupper), utvärdering av framkomlighet i trafiksystemet (trafiksimulering) och utvärdering av miljöpåverkan (bränsle- och emissionsmodeller). Den utvecklade plattformen har utvärderats genom att den använts för att utvärdera ett förarstöd för bränslesnål körning.

Results and expected effects

Projektet har dels resulterat i ett ramverk för att kombinera simuleringsmodeller av förarbeteende, förarstöd, drivlina och trafik och dels i en utvärdering av ett specifikt förarstöd som syftar till att minimera bränsleförbrukning för tunga fordon. Det utvecklade ramverket för att kombinera trafiksimuleringsmodeller och simuleringsmodeller för förarstöd, drivlina, fordonsdynamik har dessutom vidareutvecklats och används även i EU-projektet ecoDriver.

Approach and implementation

Projektet bestått av två delar, en kring studier av förarbeteende och acceptans och en kring utveckling av en trafiksimuleringsmodell som inkluderar simulering av förarstöd och förarens interaktion med förarstödet. Den andra delen har genomförts i form av forskarstudier vilka av olika anledningar inte framskridit i enligt projektplanen vilket orsakat förseningar i projektet. Resultaten för denna del kommer dokumenteras i en licentiat-avhandling som blir färdig först efter projektets slut.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.