Den interaktiva riddräkten

Reference number 2016-02177
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Interactive Institute, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration July 2016 - January 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Projektet syftar till att skapa nya produkter inom hästsport som kan läsa av en ryttares sits (kroppshållning) och sedan återkoppla till ryttaren i realtid. Återkopplingen berör framför allt, vilka kroppsdelar som behöver justeras och med hur mycket för att optimera sitsen. Det övergripande målet är att utveckla automatisk interaktiv ridutrustning, som sedan kan anpassas för användning inom andra områden som t ex olika sporter, arbetsställningar, ergonomi och rehabilitering.

Expected results and effects

Inlärningstiden för att uppnå en korrekt sits, och/eller förfina den, förväntas förkortas avsevärt genom att ryttarna hela tiden får tillgång till feedback i realtid om sin kroppshållning. I dag är detta svårt att uppnå utan hjälp av en instruktör. Resultatet av projektet kommer vara produkter som används av ryttare på olika nivåer, allt från fritidsryttare till elitryttare för att effektivt träna in och förfina en av hörnstenarna inom ridsporten sitsen.

Planned approach and implementation

Projektets upplägg är att, tillsammans med projektpartners, vidareutveckla och förfina de prototyper som finns tillgängliga idag och introducera dessa på marknaden, med en passande affärsmodell. Parallellt fortskrider arbetet med den helautomatiska ridutrustningen. Det övergripande målet är att denna ska finnas på den öppna marknaden, som hjälp för ryttare att hitta och behålla en korrekt sits under träningen av sin/a häst/ar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.