Den hållbara besöks- och evenemangstaden

Reference number
Coordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Avsikten med projektet har varit att identifiera problem och möjligheter för en hållbar besöks- och eventnäring i Malmö. Vi har också strävat efter att få igång en aktiv dialog med aktörerna för att skapa samsyn och intresse för frågorna. Responsen har varit god och vi har ett bra underlag för att arbeta vidare med projektet i fas B.

Results and expected effects

Vi har samlat branschen för att diskutera frågorna och fört upp dem på agendan. Vi har identifierat en rad problem och möjligheter för att på ett innovativt och nydanande sätt arbeta med hållbar stadsutveckling med fokus på upplevelser och event. Vi förväntar oss att minska resursförbrukningen på sikt, i nästa steg hoppas vi med gemensamma krafter kunna påverka leverantörer och utbud, vilket i sin tur kan stärka Malmös varumärke som en hållbar stad och få en positiv ekonomisk effekt på sikt.

Approach and implementation

Inledningsvis var det viktigt att identifiera och samla de aktörer som är relevanta för projektet. Detta i kombination med en omvärldsanalys som gav en bild av hur vi kan ta arbetet ett steg vidare för att utveckla ett unikt koncept. En förutsättning för detta var att identifiera vilka problem och möjligheter som finns för att göra hållbara event och vilka behov som finns hos besöksnäringen. I samverkan har en vidare projektidé arbetats fram.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.