Demonstratorer för integrerade försörjningskedjor

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 2 842 000
Project duration August 2006 - July 2009
Status Completed

External links