Demonstration av innovativa bilparkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer

Reference number
Coordinator TUB Trafikutredningsbyrån
Funding from Vinnova SEK 650 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektets utgångspunkt är att byggherrar på ett balanserat sätt ska tillåtas minska sina kostnader för parkeringsplatser i nybyggnadsprojekt i utbyte mot att de integrerar positiva mobilitetstjänster, t ex bilpoolstjänster. Projektet har bl.a. verifierat att kostnader för anläggning av p-platser i garage i nya bostadshus i täta attraktiva stadsdelar ofta överstiger intäkterna. En (dold) subvention uppstår som kan vara betydande. För att komma tillrätta med problemet har ett antal dellösningar utarbetats som avses testas i utlysningens B-fas.

Results and expected effects

De studier som genomförts inom projektet visar att effekterna av ett bredare genomförande av konceptet ´flexibla parkeringstal´ har förutsättningar att leda till betydande ekonomiska vinster, klimatvinster liksom förbättrade boendemiljöer. Ytterligare studier behövs dock till exempel för att analysera hur olika kundgrupper värderar t. ex. de mer promenadvänliga gatumiljöer som blir möjliga, positiva trängseleffekter, syn på mobilitet, avtalsformer etc.

Approach and implementation

Projektet har haft tre steg; 1) Kunskapsuppbyggnad, 2) Konceptutveckling & avgr. samt 3) Konstellationens formerande. Inom proj. har bl.a en marknadsorienterad översikt över hantering av parkering i nybyggnad i Vancouver, Berlin & Manchester genomförts. Olika intressenters krav på dellösningar har tydliggjorts, en ´short list´ över demo-objekt för C-fasen tagits fram mm. Projektets aktörer fann att samverkan mellan akademi, konsulter, byggbolag & myndigheter inom projektet var mycket fruktsamt, inte minst för möjligheten att framöver bygga koncept för tjänsteexport.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.