Demokratisering av behandling för depression genom nyskapande, kostnadseffektiva hjärnstimuleringstekniker

Reference number 2017-03350
Coordinator Flow Neuroscience AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration July 2017 - January 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var att utför en genomförbarhetsstudie, för att avgöra om det kommersiella och tekniska utfallet hos en depresionsbehandling baserad på Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) och digital terapi för hemmabruk, är genomförbar. Målet var att analysera klienternas respons på produkten, ur ett användarperspektiv. Samt att kartlägga efterfrågan och prisnivå för produkten.

Expected results and effects

Resultaten påvisade en livsduglig produkt som efterfrågas på en bred och tillgänglig marknad av köpare, som också är villiga att betala för det produkten har att erbjuda. Bland annat utfördes användartester som visade på ett positivt gensvar från potentiella köpare. Genom dessa användartester samlades också värdefull information och feedback gällande produktens användarvänlighet in.

Planned approach and implementation

-Efterfrågan på produkten mättes genom ett säljtest online. Datatrafik riktades mot "landningssidor" och därigenom samlades statistik och data in. - Användartester där testdelatagarna fick i uppgift att montera headsetet med hjälp av instruktioner på appen utfördes. Användartesterna resulterade bland annat i värdefull återkoppling gällande bland annat användarvänligheten av produkten.

External links

Flow Neuroscience website

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.