Deltagande i TINC 2018 - Populum AB

Reference number 2018-02086
Coordinator POPULUM AB
Funding from Vinnova SEK 52 667
Project duration April 2018 - May 2018
Status Completed
Venture Acceleration TINC

Purpose and goal

1. Snabbare sälj - Förstå hur man kortar ner säljcyklerna 2. Uppskalning av businessen - Förstå hur man skalar upp businessen globalt 3. Venture capital - Förstå hur kapitalanskaffning fungerar i USA

Expected results and effects

1. Snabbare sälj - Vi lärde oss att det inte är problem med långa säljcykler givet att det finns finansiering 2. Uppskalning av businessen - En omfattande verktygslåda har tagits hem till Sverige, för närvarande under implementering i bolaget 3. Venture capital - Vi lärde oss att finansiering i USA är en lång process som kräver relationsbyggande under lång tid

Planned approach and implementation

Framgångsrikt deltagande i Vinnovas TINC-program, inkluderat kick-off i Oslo och 4 veckor i Palo Alto / San Francisco. Ett mycket bra gemensamt program av Vinnova och Innovation Norway. Samtliga deltagare rekommenderar programmet, som fick ett NPS på 100 vid utvärderingen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.