Dataspel i produkt- och processinnovation

Reference number
Coordinator GSP Makerspace
Funding from Vinnova SEK 194 054
Project duration September 2015 - October 2016
Status Completed
Venture Makers
Call Makers Vår 2015

Purpose and goal

Syftet med projektet var att anordna en serie event med olika teman, för att främja innovation och stimulera gemensamt skapande och i förlängningen affärsidéer. Målet var att varje event skulle generera minst en affärsidé direkt eller indirekt. Det sekundära syftet var att stärka den lokala makerrörelsen.

Expected results and effects

Hittills kan tre konkreta affärsidéer härledas direkt till de tre första eventen i serien. Tack vare dessa event har medlemsantalet i föreningen ökat med närmare 100 personer.

Planned approach and implementation

Upplägget bedöms relevant i den givna kontexten och genomförandet var pragmatiskt och byggde till stor del på medlemsengagemang.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.