Data driven innovative produktions borrning en förstudie

Reference number 2016-02637
Coordinator Luleå tekniska universitet - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Funding from Vinnova SEK 489 000
Project duration September 2016 - February 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM

Purpose and goal

Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, SIP-STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Detta projekt visar tydligt på vikten av att optimera nyckelenhetsoperationer och hur modern, automatiserad, datadriven information kan analyseras, tolkas och möjliggöra väsentliga förbättringar såsom i detta fall gällande laddbarhet.

Expected results and effects

Projektet Datadriven innovativ produktionsborrning är fokuserat på faktorerna "Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer i STRIMs agenda. Projektet har demonstrerat hur bergmassans egenskaper i detalj kan fastställas genom att utnyttja borrparametrar som kontinuerligt loggas under produktionsborrning. Detta kan betyda en bättre och mer detaljerad kunskap om bergmassans egenskaper eftersom information hämtas från samtliga produktionsborrhål. I detta fall har projektet visat hur denna information kan användas för att optimera laddning och sprängning.

Planned approach and implementation

Projektet Datadriven innovativ produktionsborrning har genomförts som en "Proof of concept" studie i en fullt industriell miljö, vilket inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar. I detta fall bedömer vi att möjligheterna till en innovativ ny applikation inom gruvindustrin är möjlig.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.