Damm och dammspridning runt gruvverksamhet

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Funding from Vinnova SEK 93 300
Project duration January 2008 - May 2008
Status Completed