D-Rail: Teknisk/vetenskaplig koordination

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration January 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att höja kvaliteten och utväxlingen för den svenska järnvägssektorn inom det europeiska forskningsprojektet D-RAIL. Detta skedde genom att delfinansiera Anders Ekbergs medverkan som teknisk/vetenskaplig koordinator. Specifika mål var - Kvalitetssäkra rapporter från D-RAIL: Genomfört genom detaljgranskning av projektets samtliga rapporter - Sammanställ viktigast resultat: Har sammanställts i en kort broschyr på svenska - Resultatspridning till järnvägssektorn: Genomfört bl.a. genom D-RAILs slutseminarium i Stockholm

Results and expected effects

D-RAIL har kunnat visa på att målet att minska mängden urspårningar av godståg i Europa med 8-12%, samt att minska relaterade kostnader med 10-20% kan uppnås. Inom Sverige har detaljkunskap spritts om mest effektiva metoder för urspårningsprevention. Vi har även kunnat driva svenska intressen hårdare, t.ex. vikten om standardiserad RFID-märkning av vagnar. Slutligen har vi kunnat ge en sammanställning av viktigaste resultat på svenska vilket (trots att i stort sett samtliga aktörer läser engelska) är en viktig grundsten i framtida implementering.

Approach and implementation

I grundutförandet genomfördes arbetet som traditionell teknisk/vetenskaplig samordning av ett EU-projekt. Normalt är finansieringen för detta i stort sett obefintlig vilket inskränker arbetet till att koordinatorn kollar att ´nyckelord´ som finns i projektets arbetsbeskrivning återkommer i rapporterna. I och med finansieringen från VINNOVA kunde jag däremot detaljgranska rapporterna. Detta ledde till att jag kunde lyfta tekniska nivån (ett flertal rapporter skickades tillbaks för kompletteringar), samt plocka ut viktigaste resultat med fokus på svensk implementering.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.