Create Sparks! -digitala innovationer för mänskliga möten i den palliativa vården.

Reference number 2018-01342
Coordinator Lovely Creations AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - January 2019
Status Ongoing
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - utveckla och testa

Purpose and goal

Med Create Sparks vill vi förändra upplevelsen av det som kanske är det svåraste en människa och hens närstående kommer att uppleva, nämligen livets slutskede. Med Create Sparks vill vi bryta den upplevelse av isolering som ofta uppstår i palliativ vård, föra personen och närstående närmare varandra och verkligen göra den sista tiden till en värdefull tid fylld av minnen, upplevelseroch nya upptäckter. Create Sparks är en resa för att skapa de tekniska innovationer som verkligen gör människor och mänskliga möten ännu mänskligare. Och skapa ljusglimtar i mörkret.

Expected results and effects

Genom att använda olika digitala tekniker och innovationer kan vi möta upp sociala behov, se till individens enskilda önskningar, skapa nya upplevelser och minnen för familjen och förhoppningsvis även glimtar av hopp och låta patienten glömma sina begränsningar en stund. Upplevelserna ska alltid vara skräddarsydda utifrån personens egna önskningar oavsett ålder, kön, etnicitet, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Vår hypotes är att vi med hjälp av digitala innovationer kan bryta den sociala isoleringen och personifiera upplevelsen av den palliativa vården.

Planned approach and implementation

I denna första del av konceptet Create Sparks ska vi fokusera på att ta fram en VR prototyp som ger möjlighet för personen och närstående att samlas kring olika upplevelser som kan vara live eller förinspelade. En plattform som skapar upplevelser och minnen. Vi kommer inom det här projektet att utarbeta en Start-up-lösning för Create Sparks med hjälp av Sticky Beat ABs innovationsmodell.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.