CRAFTERS

Reference number
Coordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - ALTEN SVERIGE, Västra Frölunda
Funding from Vinnova SEK 1 754 400
Project duration June 2012 - May 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har som syfte att reducera antalet produktervarianter, genom förenklad interoperabilitet och generalisering av gränssnitt och arkitekturer. Målet är minskning av företagen unika och interna lösningar för projektets begränsningsområde. Projektet har reducerat mängden produktenheter genom generaliseringen av arkitekturer för manycore. När det gäller utvecklingstiden så ger den systematiska arkitekturen enklare utvecklingsmiljöer, vilket medför att designers och även verktyg kan standardisera angreppsätt.

Expected results and effects

Projektet har ett antal användarfall som bildar grund för utvärdering av projektets förbättringar. Förhandsbesked från denna utredning pekar på att målen är inom räckhåll. Specifikt för Alten är indikationen tydlig, förenklad utvecklingsmodell (processorienterad, generella lager tack vare arkitekturer, återanvändbarkod) reducerar utvecklings tid, minskar risken radikalt för injicering av fel och minskar behovet av mängden verktyg.

Planned approach and implementation

Projektet har en omfattning om 36 månader (slutgranskning sker i september, dvs en formell förlängning till 40 månader). Projektet har sju användarfall från tre problemställning: Bild och videobehandling, industriella & smarta transportsystem samt kommunikations(Ultra Wide Band (UWB) & positionering. Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt (SP) för att tydliggöra projektsynergier samt säkerställa samsyn inom projektet. Alten har fokuserat på bildanvändarfallet och därifrån analyserat strömmande i en typisk processcentrisk modell med gott resultat.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.