Conpetence Betatester 2-4

Reference number 2018-01211
Coordinator Conpetence EK. FÖR.
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - March 2019
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups steg 1 våren 2018

Purpose and goal

Målet och syftet med Conpetence är att bygga en digital plattform där yrkesutövare runtom i världen kan nå experter, specialister och yrkeskunniga inom alla yrkesområden via videosamtal och på så vis demokratisera professionell kompetens och expertis. Detta genom att bygga en digital plattform tillsammans med målgruppen i syfte att systematiskt optimera den digitala plattformens utveckling och användning.

Expected results and effects

Förväntade effekter och resultat efter projektet är att ha bekräftat och validerat plattformens värde och byggt en digital plattform som kan användas av yrkesutövare runtom i världen för kollegialt stöd, rådgivning och konsultation.

Planned approach and implementation

Conpetence Betatester 2-4 kommer att börja med att utveckla betaversioner som ska testas på målgruppen. Sammanlagt kommer 3 beta-tester genomföras där målgruppen som består av yrkesutövare inom odontologi, medicin, ekonomi, IT och juridik ger feedback för varje genomfört beta-test. Denna feedback utvärderas och inkorporeras inför varje betaversion i syfte att bygga en digital plattform som ger värde för målgruppen. Därtill kommer möjligheter och förutsättningar för expansion utredas och en plan upprättas.

External links

www.conpetence.com

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.