Concedo - Digitala kontrakt genom teknik för distribuerade liggare

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

Concedo var ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå under 2017. Projektets syfte var att skapa ett samarbete inom ett nytt teknikområde, distribuerade liggare (Distributed Ledger Technologies, tex BlockChains), vilket är en teknik för digitala kontrakt som gjort sig mest känd genom BitCoin. Sammantaget har utbytet mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå inneburit en klar kompetenshöjning för Kåre Synnes, där personrörligheten mellan akademi och industri varit en avgörande faktor för de vunna insikterna.

Expected results and effects

Concedo har gjort studier av teknik för distribuerade liggare och relaterade tekniker, i början fokuserade på blockkedjor (som tex Etherum) och i slutet på kommande tekniker (som sk hashgraphs, tex Swirld och Iota). Planen är att publisera en survey under våren 2018 som baseras på detta arbete. Delstudier har resulterat i akademiska publikationer som till exempel vid UBICOMM. Projektet har uppfyllt de uppställda målen, då utbytet har lett till gemensamma seminarium, workshops, nätverk och ansökningar samt en kompetensuppbyggnad inom området.

Planned approach and implementation

Upplägget var väl planerat, men räknade inte med den tid det tar att upprätta avtal gällande projektet. Avtalet var klart i skiftet februari/mars, varefter det tog ytterligare veckor innan tillgång till Ericsson kunde ges. När den främste samarbetspartnern vid Ericsson Research i Luleå, avslutade sin tjänst var detta ett naturligt avbräck i planeringen. Kontakten med forskare vid Ericsson Research i Lund kunde till viss del uppväga detta, men projektet tappade tempot därigenom. Den kunskap som vunnits genom utbytet är dock av stor vikt för framtida samarbeten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.