COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - M1.6
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration September 2012 - June 2014
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2012-01301-en

Purpose and goal

Målen med detta projekt har varit att utveckla metoder och kunskap för att på ett effektivt sätt ytterligare utveckla skyddet för personbilar i frontala olyckor med lastbilar samt få en kunskapshöjning gällande önskvärt strukturellt beteende hos personbil samt hur man kan utvärdera personbilen i frontala kollisioner med lastbilar.

Results and expected effects

Arbetet har ökat kunskapen om frontalkollisioner mellan personbil och lastbil med avsikt på globala egenskaper hos både personbil och lastbil. Detta har genererat en kompetenshöjning vilket bidragit till FFI-programmets övergripande mål att Svensktillverkade tunga fordon ska kunna kvarhålla sin position som en av de säkraste på marknaden. Detta är i sin tur ett mycket viktigt bidrag till målet att medverka till en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige.

Approach and implementation

Arbetet har utförts med hjälp av ´stat-of-the-art´ simuleringsmodeller där ett antal vagnsparametrar kunnat varieras på ett kontrollerat sätt och studerats för olika typer av lastfall, så som personbilsöverlapp, kollisionsvinkel och så vidare. Utifrån parameterstudien med hjälp av simuleringsmodellerna har projektet sedan kunnat dra slutsatser om hur olika vagnsparametrar påverkas beroende på lastfall.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.