Cluster resa till Tokyo

Reference number 2013-04439
Coordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration September 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Uppsala BIO representerade Life Science kluster i Sverige och har med denna resan knutit flera bra kontakter med en handfull klusterorganisationer med fokus på Life Sceince i Japan.

Results and expected effects

Resan inkluderade ett studiebesök på Pharma Valley med intill liggande cancer sjukhus. Både klusterorganisationen och sjukhuset har många projekt och aktiviteter som är aktuella att samarbete kring. Personliga möten med våra Japanska kontakter Bio-Business Navigator ledde till att kontakt åter är knuten och uppföljningsmöte är bokat i Sverige i början av November. Kluster seminarie workshop på svenska amabassaden gav kontakt med 3 Japanska kluster och vidare diskussioner förs.

Approach and implementation

Resa till Tokyo, Japan för att träffa och knyta kontakter med Klusterorganisationer för vidare samarbete inom Life Sceince sektorn. Resan inkluderade ett studiebesök på Pharma Valley med intill liggande cancer sjukhus. Personligt möte med Bio-Business Navigator genomfördes med positivt resultat Kluster seminarie workshop på svenska amabassaden var en otrolig möjlighet att träffa flera andra kluster inom life-science.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.