Cleantruck - utökad utvärdering

Reference number 2012-04412
Coordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration December 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att påskynda introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik och demonstrera tre typer av miljölastbilar för citylogistik, samt kvävefyllda däck, flytande koldioxid (LIC) som kylmedium och sparsam körning. Målet var att projektet skulle leda till konkreta resultat och minska negativa utsläpp genom en reduktion på 3 345 ton koldioxidekvivalenter. CleanTruck var ett samarbete mellan Stockholms stad, AGA och OKQ8/IDS med extern finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och EU LIFE+.

Results and expected effects

18 företag köpte 50 miljölastbilar (15 dieseletanol, 18 metandiesel, 17 elhybrid). Projektet har överträffat målet, åren 2010-2014 minskade koldioxidutsläppen med 3 400 ton CO2ekv. Kväveoxider och partiklar har inte kunnat beräknas (specialmätningar har inte varit möjliga i projektet). Fyra däckverkstäder har fått utrustning för fyllning av däck med kvävgas. Erfarenheterna är bla förbättrat väggrepp, ökad livstid för däcken och ökad bränsleeffektivitet. 2 tankstationer för LIC har installerats och 5 lastbilar har LIC-aggregat. LIC ger exaktare kyla och aggregaten är tysta.

Approach and implementation

Aktiviteter - Installation/drift av publik tankstation för etanol ED95 - Installation/drift av publik tankstation för flytande och komprimerad metangas - Två tankstationer för flytande koldioxid (LIC) - Fyra påfyllningsutrustningar för kvävgas till däck - Bidrag för inköp av 50 miljölastbilar på 18 olika transportföretag (15 etanol ED95, 18 metandiesel, 17 elhybrid) och 5 aggregat för LIC-kyla - Utbildning i och förarstöd för sparsam körning - Skapa nätverk av företag som vill satsa på nya miljöanpassade transporter - Information och resultatspridning - Mätning och utvärdering

External links

Projektet CleanTruck Miljöbilar i Stockholm miljofordon.se - Miljölastbilar

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.