Cleantech Inn Sweden Innovationskluster 2013-2016:2

Reference number 2013-05570
Coordinator Teknopol AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration January 2014 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att skapa affärer mellan innovationsbolag och industriföretag. Målet är att etablera ömsesidigt lönsamma samarbeten som har affärsmässig potential för internationell framgång. Våra processer har visat sig effektiva, ett av två möten leder till konkret affär och 14 av 50 innovationsbolag ingått samarbeten som är aktiva. Vi har startat samarbeten i Danmark och Norge som kommer att tillföra ytterligare innovationsbolag och Industri Partners för en vidgad bas för nya affärer.

Results and expected effects

Industripartners är uttalat positiva till projektet. De pekar på kostnadseffektivitet i sökandet efter ny teknik, kvalitetssäkringen genom screening och vår höga träffsäkerhet i att finna meningsfulla lösningar till deras uttalade frågeställningar, vilket är grunden för det höga antalet startade projekt. För innovationsbolagen har i motsvarande grad möjligheter att internationaliseras öppnat sig. Vi har idag 15 pågående samarbetsprojekt, den långsiktiga potentialen av dessa kommer inte att kunna bedömas på mindre än 3-5 års sikt.

Approach and implementation

Vi arbetar från en genom screening och analys kvalitetssäkrad bas av Cleantech Innovationsbolag med ett affärsmässigt erbjudande om kostnadseffektivitet, snabbhet och träffsäkerhet till Industripartners, med en open innovation faciliteringstjänst. Vi arbetar proaktivt och aktivt med att söka upp och argumentera och presentera vad vi ser som affärsmässigt intressanta möjligheter som ger konkurrensfördelar på en internationell marknad. Vi skapar det inledande mötet och stödjer båda sidor i sökandet efter en affärspotential.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.