Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament

Reference number
Coordinator Add North AB (reg. Moundl AB) - Add North 3D AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration November 2016 - April 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Stora steg har tagits mot att göra 3D-printingen hållbar på riktigt, vilket var syftet med projektet. Detta har gjorts genom att följande mål har uppnåtts: * En cirkulär affärsmodell har etablerats för recirkulering av restflöden från 3D-printing * Metoder och utrustning för sortering och återtillverkning av restflöden från 3D-printing har identifierats * 3D-printbar plast från cellulosa har producerats med relativt hög effektivitet, i en process som bedöms möjlig att skala upp i ett framtida utvecklingsprojekt

Expected results and effects

Resultaten av förstudien leder till att våra kunder nu kan skicka tillbaka oanvänt material och misslyckade utskrifter mot rabatt på framtida köp. Denna modell är den första av sitt slag och förväntas leda till ett ökat cirkuläritet-tänk i branschen i stort. Kunder kommer dessutom kunna köpa recirkulerade filamentprodukter av oss. Cirkuläriteten fullbordas när materialen dessutom är helt baserade på restflöden från den svenska skogsindustrin, istället för fossila- eller högvärdiga kolhydratkällor, vilket uppnåddes i labbskala och ska skalas upp i utvecklingsprojektet.

Planned approach and implementation

En affärsmodell togs fram genom intervjuer av kunder och logistikaktörer, där återförslutbara returpåsar bedömdes som det bästa sättet att recirkulera material. Utrustning, metoder och cirkulär produkt identifierades och utvecklades för att återtillverka material. En provbatch cellulosaplast togs fram på labbnivå genom en process som för första gången kördes end-to-end i detta syfte. Produkten fick snarlika egenskaper som konventionella motsvarigheter. Processen bör anpassas för storskalig produktion, vilket bedöms som möjligt & ingår i kommande utvecklingsprojekt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.