CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne

Reference number
Coordinator Hållbar utveckling Skåne
Funding from Vinnova SEK 488 000
Project duration November 2016 - December 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Projektet Circles har haft som mål att identifiera möjligheter och hinder för det skånska näringslivet att arbeta cirkulärt och därmed underlätta omställningen mot ett cirkulärt Skåne. Inom projektet har företaget Ecophon stöttats i att hitta cirkulära lösningar och affärsmodeller, ett nätverk kring cirkulär ekonomi har skaptas och ett antal kunskapshöjande aktiviteter som två konferenser, fyra workshops och två föreläsningar om cirkulär ekonomi genomförts.

Expected results and effects

Projektet visar att cirkulära affärsmodeller är möjliga och lönsamma. Det visar också att det finns ett intresse hos näringslivet i att lära sig mer om cirkulär ekonomi, speciellt hos större företag och företag med hållbarhetsinriktning. Mindre företag har varit svårare att locka till aktiviteter. Stort intresse har också funnits av att träffas, lära sig mer och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi vilket gjort att det nätverk som startats upp kommer fortsätta efter projektets slut.

Planned approach and implementation

Projektet har varit riktat mot näringslivet men även offentliga organisationer har medverkat, i nätverk och som deltagare på konferenser. Blandningen har varit uppskattad och lett till ökad kunskap och samarbete. Det som intresserat mest är hur man konkret kan arbeta med cirkulär ekonomi, de som involverat sig i projektet har önskat exempel på hur cirkulär ekonomi kan tillämpas i deras organisationer. Vi tror att det i framtida projekt är viktigt att fortsätta ta tillvara det intresset.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.