Chase - Etapp 4

Reference number 2015-01600
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration January 2015 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Att snabbt få ut forskningsresultat till nytta för industri och samhälle. Att kombinera vetenskaplig excellens md industrins behov av nya produkter och tjänster. Att aktivt deltaga i det pågående standardiseringsarbetet inom antennssystem. Att uppmuntra forskare att i sin forskning sikta på ett hållbart samhälle. Att attrahera studenter på internationell basis.

Expected results and effects

Projektet har lett till att forskningsresultat har kommit till drekt nytta i industrin, och att kunskapsöverföringen till företagen skett på ett effektivt sätt genom ett genomtänkt sätt att arbeta i projekten. Studenterna i Chase har utgjort en viktig rekryteringsbas för företagen.

Planned approach and implementation

Huvudingredienser: Definition av projekt i samråd mellan forskare och företag. Internationellt utbyte på hög nivå, inkluderande deltagande i konferenser. Projektgrupper med deltagande från såväl akademin som företagen.

External links

http://www.chalmers.se/en/departments/s2/centres/Chase/Pages/default.aspx

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.