Changemakers Mötesprojekt Tema Upplevelse & Kommunikation

Reference number 2013-01326
Coordinator Hjärna.Hjärta.Cash
Funding from Vinnova SEK 262 500
Project duration April 2013 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

- Att leverera affärsnytta till deltagande entreprenörer och innovativa processer för deras verksamheter. Uppfylldes till viss del. - Väcka genuint intresse bland behovsidentifierarna att agera med entreprenöriella och innovatva handlingssätt. Uppfylldes till fullo. - Generera behov för att stimulera hållbara innovationer med koppling till utmaningar och förutsättningar inom de deltagande företagens verksamhet. Uppfylldes till viss del. - Ansökningar till Pilot 2013, i ett samarbete mellan entreprenörer behovsidentifierarna. Uppfylldes till viss del.

Results and expected effects

Behovsidentifierarna har fått värdefull kunskap och insikter i kreativitets- och innovationsprocesser. Många av dem fick för första gången ett stort ansvar att hantera ett projekt gentemot ett företag. Entreprenörerna har fått inspiration från deras kommande kunder, medarbetare och brukaren. Några av dem, men för få gick vidare med en pilotansökan. De ungdomar som deltog i projektet har vi kopplat till vårt nätverk för framtida aktiviteter och projekt. Våra partners och sponsorer har fått stor synlighet, både i vår rekryterings- och genomförande process.

Approach and implementation

Vi har haft en stor skillnad på det planerade och det genomförda upplägget av projektet. Främst berodde det på att rekryteringen av behovsidentifierare inte gick som förväntat. Istället för rekryteringen genom skolor fick vi rekrytera genom våra partners vilket också gjorde att programmet fick justeras både tidsmässigt och innehållsmässigt. I övrigt har vi genomfört planerade upplägget med innovation camp, samt matchmakingen mellan de unga behovsidentifierarna och entreprenörerna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.