cEvolution del 2

Reference number 2016-04234
Coordinator CLOUDMORE AB
Funding from Vinnova SEK 2 497 805
Project duration September 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Cloudmore har i sitt projekt finansierat av Vinnova lyckats att skapa en lösning där ett företag kan dela filer både internt och externt med bibehållen säkerhet och kontroll. Vi har utvecklat en fil och delningstjänst som krypterar all data redan på klienten och ger ägaren av filerna möjlighet att sätta policys som kontrollerar hur en fil får öppnas, kopieras och delas.

Expected results and effects

Cloudmores teknologi är unik på marknaden idag då traditionella lösningar innebär att man tappar kontrollen över filer som delas. Med vår lösning kan man på ett säkert sätt dela filer men samtidigt behålla kontrollen över var filerna befinner sig och kontrollera hur filerna får användas.

Planned approach and implementation

Projektet delades upp i 10 stycken arbetspaket för att utveckla de komponenter och klienter som krävdes för projektet. Varje arbetspaket hade tydliga mål som medlemmarna i projektet fick arbeta mot. Mjukvaruutvecklingen utfördes enligt SCRUM metodologi med 2 veckors utvecklingsfaser där varje fas hade förutbestämda uppgifter och mål som utvärderades efter varje fas. Dagliga “stand-up” möten hölls mellan utvecklare och produktansvarig för att rapportera status och lyfta eventuella problem.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.