Centre for Inter-organizational Innovation Research (CIIR)

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 9 000 000
Project duration October 2010 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

CiiR etablerades för att leverera unika och efterfrågade kunskaper kännetecknade av en mångvetenskaplig forskningsansats där policyrelevanta kunskaper utvecklas i samverkan mellan entreprenörskapsforskning , teknisk management-forskning och teknik-baserad forskning. Förutom flera ledande internationella forskare har centret idag tillgång till 21 egna seniora forskare och fem doktorander. Dessa bidrar med sin expertis om hur digitala innovationer och IKT integreras i innovations-system där partnerskap bildas oberoende av parternas geografiska läge.

Expected results and effects

CiiR har under sina tre första verksamhetsår framgångsrikt utvecklat uppsökande verksamheter och ansatser för att säkerställa att nya state-of-the-art-kunskaper har utvecklats. Centret har också arbetat hårt för att underlätta utvecklingen av nya innovativa former för samverkan mellan politiken och den akademiska forskningen. CiiRs forskare har sedan starten i januari 2011 producerat 70 vetenskapliga artiklar och bidragit till totalt 93 populära rapporter, workshops/seminarier och behovsstyrda bidrag till beslutsfattare på olika nivåer.

Planned approach and implementation

CiiR etablerades vid landets båda nordliga universitet för att leverera unika och efterfrågade nya kunskaper kännetecknade av en mångvetenskaplig forskningsansats där policyrelevanta kunskaper utvecklas i samverkan mellan entreprenörskapsforskning , teknisk manage-mentforskning och teknik-baserad forskning. Förutom flera ledande internationella forskare och experter har centret idag tillgång till 21 egna seniora forskare och fem doktorander vid åtta forskningsenheter/forsknings-centra som är verksamma i fem olika temaområden (work packages).

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.