CELTIC-IPNQSIS

Reference number
Coordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration November 2010 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

GenomförandeDe svenska deltagarna i IPQNSIS var Lunds Universitet, Acreo, Alkit (SMF) och Procera Networks (SMF). övriga deltagare var från Finland, Spanien och Frankrike. Konsortiet har varit aktivt främst i arbetspaket 3 "Network and traffic monitoring and analysis", och arbetspaket 4 "Network behaviour analysis and management tools". I arbetspaket 3 har vi haft ett starkt fokus på mätningar och analys av parametrar relaterade till nätverket och dess användande, dvs både nätverksparametrar och trafikparametrar. En stor mängd mätdata har samlats i för att analysera användarnas beteendemönster och de trafikmönster som de gett upphov till. Acreo, LTH, Ericsson och Procera var inblandade i denna aktivitet. Huvuddelen av arbetet i det svenska konsortiet i denna task har dock legat i att utveckla metoder för att mäta och analysera det som vi valt att kalla ´content demand patterns´ för att analysera användarnas specifika intressen. Detta är relevant för att förstå hur att optimera distribution av media, genom t.ex. mellanlagring (caching), lokalt eller centralt i nätet. Vi har genomfört ett antal exjobb, vid Acreo och LTH, i tätt samarbete med Ericsson, inom detta område. Vi har genomfört mätningar och analys av data från t.ex. Youtube, Bit Torrent och Facebook. Resultat- Vi har visat på en lokalitet i användarintressen. D.v.s. användare som bor geografiskt nära varandra har i större utsträckning samma intressen än användare som är slumpvis valda.-Cachning i nätet kan ge vinster på uppåt 60% av sparad bandbredd. Vinsten är tydligt beroende på populationens storlek, vilket vi kvantifierat i vår analys.-För terminaler som smarta telefoner och s.k. ´tablets´ är en terminal-cache det bästa alternativet.- För datorer i hemmet ger en nätverks-cache bäst avlastning.- Huvuddelen av trafiken på Youtube är musik, i klipp som ligger mellan 3-4 minuter, och detta är också den kategori av klipp på Youtube som ger störst potential för cachning.- En jämförelse mellan data i Sverige och Finland har genomförts. Där har vi bara börjat med analysen, men preliminära resultat i Finland visar också på en stor potential för cachning.- Analys av facebook-trafik visar att en stor andel av bilderna laddas ner många gånger, vilket skulle kunna innebära vinster vid cachning lokalt. Arbete har lagts på att utarbeta metoder för att analysera beteende vid t.ex. ´likes´ och i hur stor utsträckning användarna använder denna funktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.