CELTIC-ENGINES (Teracom)

Reference number 2010-00687
Coordinator Teracom AB - Teracom AB
Funding from Vinnova SEK 469 550
Project duration January 2010 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Målet med Engines-projektet är att stödja europeisk industri så att den kan behålla sin ledarposition vad gäller teknologier och standarder för broadcast över hela världen. Projektet kommer att leverera tekniska lösningar och kunskap som kommer att möjliggöra för tredje part att tillhandahålla nästa generations broadcastsystem. Andra mål är att DVB-NGH-standarden får egenskaper som motsvarar de krav som satts upp i DVB samt att kunskap vidmakthålls och fördjupas inom terrester broadcasting-teknik.

Results and expected effects

Engines-projektet kommer huvudsakligen att fokusera på: - Att studera teknologier som potentiellt kan användas i DVB-NGH, t.ex. MIMO och Time Frequency Slicing (TFS) - Att bidra till standardiseringen av DVB-NGH - Ta fram prototyper - Verifiera systemprestanda i labb- och fältprov. - Att via labb- och fältprov utvärdera prestanda för DVB-T2-standarden - Att validera Time Frequency Slicing (TFS) i DVB-T2-standarden

Approach and implementation

Arbetet är organiserat i fem delprojekt (WP), av vilka Teracom främst planerar att bidra till WP2 System architecture och WP4 Prototyping and performance evaluation. Se projektbeskrivning (bifogas).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.